Od zerówki do liceum

Edukacja zróżnicowana dla dziewczyn 

Największe doświadczenie w Polsce  

O nas

Co nas wyróżnia

 • Wykwalifikowana i doświadczona kadra
 • Wychowanie w wartościach
 • Tożsamość chrześcijańska
 • Edukacja spersonalizowana i zróżnicowana Członek EASSE (Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Zróżnicowanych)
 • Integralny rozwój
 • Rozwijanie pasji i talentów
 • Tradycja i innowacyjność
 • Tutoring rodzinny
 • Konferencje, wykłady, warsztaty, wydarzenia kulturalne dla rodzin

Edukacja

 • Wysoki poziom nauczania
 • Cambridge English Exam Preparation Center: YLE, KET, PET, FCE
 • Praca metodą projektu
 • Lekcje interdyscyplinarne
 • Nauka przez doświadczenie
 • Koła przedmiotowe
 • We are a MICROSOFT SHOWCASE SCHOOL

Wychowanie

 • Autorskie programy wychowawcze
 • Atmosfera sprzyjająca rozwojowi uczennic
 • Wychowanie do bycia dla innych
 • Wolontariat
 • Wychowanie przez sport
 • Współpraca i fair play

Misja szkoły

STRUMIENIE to wyjątkowa szkoła dla dziewcząt

w której każda uczennica osiąga maksimum swoich możliwości.
kształtująca dziewczęta tak, aby w przyszłości odpowiedzialnie zmieniały świat.
stawiająca na nowatorskie rozwiązania i procesy edukacyjne.

W STRUMIENIACH zapewniamy warunki do integralnego rozwoju, poprzez wysoki poziom edukacyjny oraz intensywne kształtowanie charakteru. Osiągamy to w oparciu o tutoring osobisty i rodzinny osadzony w chrześcijańskim spojrzeniu na osobę.

Rekrutacja

Etapy

 1. Wypełnienie wniosku o przyjęcie do SP STRUMIENIE
 2. Rozmowa kandydata i rodziców z przedstawicielem szkoły
 3. Podpisanie umowy edukacyjnej

Opłaty

Czesne (12 miesięcy): 1 346 PLN

Wpisowe: 1 200 PLN

Działanie systemu zniżek zwyczajnych

 • Za 1-sze dziecko w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
 • Za 2-gie dziecko  w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
 • Za 3-cie dziecko  w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 50% nominalnej stawki czesnego
 • Za 4-te dziecko w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 25% nominalnej stawki czesnego
 • Za 5-te i kolejne dziecko w placówkach STERNIKA rodzice nie płacą czesnego.

Biuro rekrutacji
Anna Brodzik
tel. +48 506 032 046
e-mail: rekrutacja@sternik.edu.pl

Nowoczesny
budynek
Sieć placówek
na świecie
Mundurek
szkolny
Autobus
szkolny
Dobry dojazd
komunikacją miejską
Hala
sportowa

Szkoła dla dziewczyn

 • Niepowtarzalność: edukacja zróżnicowana pomaga towarzyszyć uczniom w ich osobistym tempie rozwoju
 • Całościowe spojrzenie na osobę: zrównoważony rozwój – inteligencja, dojrzałość emocjonalna itd.
 • Przełamywanie stereotypów płciowych, przygotowanie kobiet do obecności we wszystkich sferach życia publicznego
 • Wzrost poczucia własnej wartości, asertywność
 • Otwarcie na innych, społeczny wymiar kształcenia

Tutoring

Wspieramy uczennice w osiągnięciu maksimum ich możliwości  

 • Indywidualna praca z uczennicą i jej rodzicami
 • Ustalanie celów
 • Stawianie wyzwań
 • Pielęgnowanie aspiracji
 • Rozwój mocnych stron i praca nad obszarami do poprawy
 • Pomoc w wyborze drogi rozwoju zawodowego

Mediacje rówieśnicze

 • Stawiamy na dialog
 • Uczymy widzieć innych, uwrażliwiamy na potrzeby innych
 • Dzięki mediacji eliminujemy zachowania przemocowe, niepożądane utożsamiane z konfliktem
 • Uczymy procesu budowania porozumienia
 • Szukamy rozwiązań biorących pod uwagę potrzeby obydwu stron konfliktu
 • Rozwijamy kompetencje komunikacyjne
 • Rozwijamy kompetencje krytycznego i analitycznego myślenia
 • Rozwijamy kompetencje społeczno-emocjonalne
 • Pracujemy nad relacjami rówieśniczymi

Rozszerzony język angielski

 • Rozszerzony program nauczania języka angielskiego od zerówki (5 godz. tygodniowo)
 • Przygotowanie do certyfikatów Cambridge English
 • Podział na grupy zaawansowania
 • Elementy języka angielskiego na innych zajęciach przedmiotowych
 • Projekty interdyscyplinarne w języku angielskim – elementy metodyki CLIL
 • Współpraca międzynarodowa

Aktualności

KONFERENCJA „SKAZANI NA ONLINE”

KONFERENCJA „SKAZANI NA ONLINE”

„SKAZANI NA ONLINE – JAK SOBIE PORADZIĆ ZE SKUTKAMI PANDEMII?” W czwartek 30 października w auli Szkoły Podstawowej i Liceum…

czytaj więcej
Świetne wyniki na egzaminie ósmoklasisty

Świetne wyniki na egzaminie ósmoklasisty

Uczennicom i nauczycielom klas 8 gratulujemy wyników: język polski 76%; matematyki 80% i język angielski 95 %; 29 uczennic na 35 zdających uzyskało co najmniej jeden…

czytaj więcej
Nauka, rekreacja i budowanie relacji, czyli klasy 7 i 8 na ZIELONEJ SZKOLE!

Nauka, rekreacja i budowanie relacji, czyli klasy 7 i 8 na ZIELONEJ SZKOLE!

Klasy 7 i 8 rozpoczęły rok szkolny w bardzo atrakcyjny sposób – cały tydzień spędzają w Camp Serwy w Puszczy…

czytaj więcej
Spotkania z muzyką

Spotkania z muzyką

Filharmonia Narodowa w ramach swoich działań edukacyjnych już od kilku lat odwiedza STRUMIENIE. W ostatni wtorek odbyły się pierwsze tegoroczne…

czytaj więcej

Na deskach Strumieni

 • Koło teatralne
 • Cykliczne spektakle
 • Sztuka autoprezentacji
 • Poznawanie literatury i sztuki
 • Spotkania z muzyką (Filharmonia Narodowa)
 • Własna aula teatralna

Nasze filmy

Święto Strumieni - YouTube

STRUMIENIE Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Dzień Języka Polskiego

Wychowanie do wolności - konferencja szkoły STRUMIENIE

Nasze projekty i partnerzy

Kontakt

05-420 Józefów,
ul. 3 Maja 129
Sekretariat:
+48 515 055 098
+48 22 398 08 10
(fax) +48 22 398 08 05