• Oprócz żywienia racjonalnego, dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup wiekowych, oferujemy żywienie typowo dietetyczne ze szczególnym uwzględnieniem diet: bezmlecznej, bezjajecznej, mieszanej (bezmleczno – bezjajecznej), a także niektórych diet eliminacyjnych. Dzieci pozostające na długotrwałej diecie z przyczyn zdrowotnych lub na dietach alternatywnych (np. wegetariańskiej), otrzymują posiłki i napoje zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego lub rodziców po konsultacji z lekarzem.
  • Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom rodziców i ich dzieci postanowiliśmy przystąpić do programu MENU BEZ GLUTENU. Wszystko po to, by nasi podopieczni mogli jeść smacznie, zdrowo oraz bezglutenowo, a ich rodzice mieli gwarancję, że posiłki przygotowywane w naszej kuchni są bezpieczne i zgodne z zasadami diety bezglutenowej.
  • Rodzice zgłaszający diety zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie z nazwą diety oraz wykazem zabronionych produktów. Zaświadczenia lekarskie prosimy dostarczyć (do sekretariatów placówek) w przeciągu najpóźniej 4 tygodni od daty zgłoszenia dziecka na żywienie dietetyczne.
  • Rodzice mają obowiązek zgłoszenia, rezygnacji lub zmiany w diecie. Informacje o zgłoszeniu, rezygnacji lub zmianie w diecie przekazujemy wypełniając formularz ZGŁOSZENIE/REZYGNACJA/ZMIANA W ŻYWIENIU DIETETYCZNYM
  • Rezygnacje w ciągu roku szkolnego prosimy składać na 7 dni przed końcem miesiąca. Wyjątek stanowią rezygnacje ze względów zdrowotnych.  ZGŁOSZENIE LUB REZYGNACJA Z POSIŁKÓW – FORMULARZ
  • W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z dietetykiem szkolnym (dietetyk@sternik.edu.pl)