11 października 2022

FENOMEN WARTOŚCI CZŁOWIEKA

Spotkanie z fundacją hospicyjną

W ubiegłym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Hospicyjną „Mój Dom”. W murach STRUMIENI kilkakrotnie gościliśmy przedstawicieli fundacji, którzy opowiadali naszym uczennicom o swojej pracy i prowadzili czasem bardzo trudne rozmowy o roli cierpienia w życiu człowieka. Zwieńczeniem tej współpracy był udział naszych uczennic w wydarzeniu pt. Fenomen wartości człowieka, oczami sztuki współczesnej, które miało miejsce we wtorek 4.10 w Reducie Banku Polskiego. W wystawie prac i prezentacji z różnych  dziedzin sztuki, które w piękny artystyczny sposób mówią o wartości człowieka swoje prace prezentowały także nasze uczennice.

Uczennice klas 4-7 stworzyły wielki gobelin, który zdobył pierwszą nagrodę i zawisł obok prac znanych artystów, a praca Anny Skibińskiej (na zdjęciu), uczennicy klasy 7b zdobyła drugie miejsce. Ważnym punktem spotkania był także otwierający wystawę  występ baletowy naszych uczennic, który w symboliczny sposób ukazał wartości, które są podstawą człowieczeństwa. Wśród tematów, które przewijały się w trakcie spotkania naszą uwagę skupił Most Wartości, z którymi tak mocno utożsamiamy się w STRUMIENIACH i o których mówimy w naszym programie wychowawczym od najmłodszych klas:

Most wartości:
„Przyjaźń – aby wspólnie budować przyszłość.
Mądrość – aby podejmować decyzje wzajemnie korzystne.
Pomoc – aby umocnić trwałe relacje.
Wiara – aby zaufać swojemu sercu i własnej wartości.
Nadzieja – aby wytrwać w wartościowych przedsięwzięciach.
Na koniec Miłość – podstawowy cel tego wszystkiego”

Lorenzo Quinn