1 lipca 2022

GIRLS TALK
Chciałabym Wam opowiedzieć o…

Kolejny raz na scenie naszej szkolnej auli odbył się GIRLS TALK. Były to – wzorowane na znanej formule TED – kilkuminutowe wystąpienia na ważne tematy. Prelegentkami były oczywiście nasze uczennice! Wystąpienia były naprawdę bardzo ciekawe – siódmoklasistki podejmowały tematy naukowe, a piąto- i szóstoklasistki – ogólne tematy wychowawcze. Kilka tygodni wcześniej dziewczęta wybierały zagadnienia i opracowywały je na lekcjach polskiego zgodnie z zasadami przemówienia. Później każda przygotowywała swoją prelekcję i przedstawiała ją na forum klasy. Najlepsze wypowiedzi z każdej grupy zostały wybrane do prezentacji na scenie. Wszystkie prelegentki przygotowały się świetnie i choć mówiły o różnych sprawach – od życia pszczół, poprzez ekologię, aż do pasji czytania, wzmacnianie pewności siebie czy marzeniach o spotkaniu z kierowcą F1 – wszystkie były zgodne w jednym: świat jest ciekawy, a ludzkie sprawy ważne, dlatego warto rozmawiać i dzielić się swoimi przemyśleniami!