22 września 2023

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

mam nadzieję, że okres wakacji był wspaniałym czasem spędzonym w gronie bliskich i przyjaciół oraz dał możliwość zbierania sił na czekający nas rok nauki i pracy.
Serdecznie witam w STRUMIENAICH rodziny, które dołączyły do nas w tym roku! Startujemy z 486 uczennicami, które będą pracowały i uczyły się w 24 oddziałach klasowych. Do grona pedagogicznego dołączyło osiem nowych Pań nauczycielek, które również serdecznie witam i życzę, aby jak najszybciej poznały nasze uczennice i rodziny oraz czerpały satysfakcję ze współpracy.

W czasie dwóch ostatnich tygodni wakacji nasza kadra pracowała zespołowo i odbyła szkolenia. Pogłębialiśmy szczególnie tematy związane z efektywnym nauczaniem, metodami pracy dydaktycznej i motywowania uczniów. Mamy nadzieję, że rok szkolny pozwoli nam wdrażać zdobytą wiedzę, a tym samym skutecznie wspierać uczennice w szkolnej pracy.

Nie sposób nie wspomnieć radości z doskonałych wyników egzaminacyjnych naszych ósmoklasistek i maturzystek. Liczymy, że będą one motywacją dla kolejnych roczników naszych uczennic, że będą potwierdzeniem, że aby osiągnąć zamierzone cele, należy realizować codzienne cele i zadania. Gratuluję szczególnie naszym maturzystkom i życzę jak najlepszego odnalezienia się na wybranych kierunkach studiów.

Chciałabym podzielić się z Państwem wydarzeniami, którymi rozpoczynamy pracę w nowym roku szkolnym:
•    Sześć naszych uczennic klas 8 rozpoczęło już w sierpniu 2-miesiączną wymianę ze szkołą Willows Academy w Chicago. Wiemy, że są bardzo zadowolone i starają się, jak najlepiej korzystać z możliwości poznawania języka;
•    W pierwszym tygodniu września klasy 7-8 wyruszyły na Zieloną Szkołę, czyli wyjazd integracyjno-naukowy, który ma na celu dobre przygotowanie najstarszych uczennic SP do całorocznej pracy;
•    Klasa 3LO rozpoczęła rok szkolny od wyjazdu naukowego do Rzymu. Jest on podsumowaniem dotychczasowej nauki i pracy z Panią prof. Barbarą Strycharczyk w ramach lekcji język łaciński i kultura antyczna;
•    Wkrótce nasze uczennice wraz z Panią Nell Hermann, wezmą udział w wyjeździe stypendialnym Fundacji Queen Hedvig Scholarship do Doliny Krzemowej w Kalifornii, USA. Stypendyści odwiedzą dwie wyższe uczelnie: Stanford oraz Berkeley, gdzie będą miały możliwość zwiedzić kampusy oraz wziąć udział w dedykowanych wykładach i spotkaniach. W programie jest też wizyta w laboratoriach i siedzibach największych światowych firm m.in. Facebooka, NASA i Tesli. Nadrzędnym celem wyjazdu stypendialnego jest zainspirowanie młodych ludzi do świadomego kształtowania swojej przyszłości zawodowej i ścieżki rozwoju osobistego.

Bardzo się cieszę, że nasze uczennice są otwarte na nowe wyzwania. Chcemy je inspirować, aby czerpały radość z każdego, nawet małego sukcesu, w który włożyły wysiłek. Te sukcesy powinny dotyczyć zarówno edukacji, jak również szeroko rozumianej dziedziny pracy nad sobą, relacji z innymi i pracy na rzecz innych.

W tym roku szkolnym będziemy szczególnie pracować nad:

•    Kształtowaniem dobrych nawyków kultury osobistej przede wszystkim punktualności, szacunku do drugiej osoby oraz właściwego korzystania z urządzeń cyfrowych.
•    Wspieraniem uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
•    Wspomaganiem uczniów w podejmowaniu działań do czynienia dobra, nawiązywania dobrych relacji społecznych oraz uwrażliwianie na potrzeby innych.
•    Poznawaniem kanonu klasycznego i odwoływanie się do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.
•    Wspieraniem umiejętności cyfrowych uczniów dotyczących w szczególności krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Proszę, abyśmy wszyscy pamiętali o tematach, które są ważne w funkcjonowaniu naszej szkoły, które chcę mocno podkreślić, bo mają duży wpływ na efekty naszej pracy wychowawczej i dydaktycznej, jest to: obecność w szkole, punktualność, dbałość o mundurek szkolny i przestrzeganie zakazu używania urządzeń cyfrowych na terenie szkoły. Liczę na ścisłą współpracę z Państwem w tym zakresie.

Życzę całej społeczności szkolnej dobrej i solidnej pracy od pierwszego dzwonka!

Z wyrazami szacunku,

Ewa Korba

Dyrektor Szkoły STRUMIENIE