9 kwietnia 2024

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Nasza szkoła konsekwentnie poszerza ofertę współpracy międzynarodowej, nastawionej na wzmacnianie rozwoju edukacyjnego w połączeniu z rozwojem języka angielskiego.

W czwartek odbyło się spotkanie dla Rodziców klas 7-8 SP oraz 1-3 LO na temat tegorocznych projektów, wyjazdów i konkursów, do których zapraszamy uczennice naszej szkoły. Jest to między innymi projekt Take One Picture realizowany we współpracy z Galerią Narodową w Londynie, pobyt w siostrzanej szkole Willows w Chicago i program Dual Diploma pozwalający realizować program amerykańskiej High School bez konieczności przerywania nauki w STRUMIENIACH. Dodatkowo na spotkaniu przedstawiliśmy dwa konkursy, do których obecnie trwa nabór w klasach licealnych: konkurs stypendialny Queen Hedvig Scholarship (zakończony wyjazdem zwycięzców do Krzemowej Doliny) oraz konkurs na udział w konferencji na temat sztucznej inteligencji w Hongkongu. 

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Pani Małgorzata Urbańska z córką Klarą oraz Pani Katarzyna Mulińska z córką Basią i Tosia Cepryńska. Klara realizuje drugi rok programu Dual Diploma – opowiedziała o organizacji nauki i korzyściach, jakie płyną z programu. Basia i Tosia z kolei podzieliły się swoim doświadczeniem pobytu w Chicago, w szkole Willows Academy. Opowiedziały o adaptacji do życia w amerykańskiej rodzinie i do nauki w amerykańskiej szkole.

Na spotkaniu omówiliśmy też kierunki pracy z uczennicami starszej podstawówki oraz LO nad ich planowym i systematycznym podnoszeniem kompetencji językowych oraz ofertę wyjazdów zagranicznych. Naszym celem i ambicją jest, by wszystkie uczennice STRUMIENI opuszczały szkołę na poziomie C1/C1+, gotowe do podjęcia dalszej nauki, studiów i pracy w języku angielskim.