26 czerwca 2023

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/23

Dziś zakończyliśmy kolejny rok szkolny! Za nami rok pełen wyzwań, sukcesów, wytrwałej pracy uczennic i nauczycielek przy wsparciu naszych wspaniałych Strumieniowych rodziców!

LIST DYREKTORA

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Za nami rok szkolny, który obfitował w wydarzenia edukacyjne, wychowawcze, projektowe, kulturalne. Kolejny etap, gdy wspólnie – Rodzice i Nauczyciele – towarzyszyliśmy naszym córkom i uczennicom w kształtowaniu charakteru, wspieraliśmy budowanie relacji, nabywanie cnót, wiedzy i kompetencji.

Nasze uczennice brały udział w wielu konkursach przedmiotowych i kuratoryjnych – gratulujemy wspaniałych osiągnięć – jest to efekt systematycznej pracy, motywacji i siły woli. Za nami wystąpienia Girls Talk, debaty oksfordzkie, Konkurs na Najlepszego Mówcę, wiele nadzwyczajnych dni tematycznych, spotkań pozalekcyjnych. Na każdym etapie edukacyjnym, od zerówki po klasę maturalną uczennice brały udział w projektach edukacyjnych i wychowawczych. Odbyły się wspaniałe występy naszych teatrów szkolnych, grupy baletowej i chórów. W tym roku miałyśmy okazję współpracować z naszymi absolwentkami, które były gośćmi na godzinach wychowawczych, dniach otwartych i rekolekcjach – cieszymy się, że wracają do STRUMIENI, chcą z nami pracować, odbywać praktyki i spotkania z młodszymi koleżankami.

W tym roku zauważyliśmy również wzrost zainteresowania naszą szkołą, odbyło się wiele rozmów rekrutacyjnych na różnych poziomach szkolnych.

Codziennie widzę wielkie zaangażowanie całego grona pedagogicznego, codzienne lekcje, konkursy, towarzyszenie uczennicom w akcjach wolontariatu, rozwoju intelektualnym i duchowym, lekcjach i wyjściach poza szkolne ławki.

Dziękuję Nauczycielom, Rodzicom i Uczennicom, za tworzenie naszej szkolnej społeczności i w imieniu Rady Zarządzającej życzę nam wszystkim dobrego odpoczynku w wakacje i do zobaczenia we wrześniu.

Z wyrazami szacunku,

Ewa Korba

Dyrektor Szkoły STRUMIENIE

  • KLASY 8

W czwartek 22.06 edukację w SP STRUMIENIE zakończyły uczennice klas 8. Uroczystość pełna była wzruszających chwil – polonez w wykonaniu naszych absolwentek z udziałem kolegów z ŻAGLI, przemówienia Dyrekcji i Pań wychowawczyń, a po nich podziękowania uczennic. Kolejny rocznik rusza w świat! Powodzenia, Dziewczyny!
  • KLASY 0-7 SP i LO

Pozostałe klasy STRUMIENI swoje uroczyste zakończenie roku miały w piątek 23.06. Uroczystości rozpoczęła Msza święta, sprawowana przez ks. Michała Kwitlińskiego – kapelana szkoły, w której uczestniczyły wszystkie uczennice, ich rodzice i nauczycielki. Dziękowaliśmy Bogu za mijający rok szkolny. Dziewczyny przygotowywały czytania, a śpiew poprowadził nasz chór. Następnie wszyscy zgromadzili się w szkolnej auli – tam odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Słowa podziękowania skierowała Pani Dyrektor Ewa Korba, dziękując za wspaniałą, wytężoną pracę w tym roku szkolnym uczennicom, nauczycielom i rodzicom. Następnie – przy aplauzie koleżanek – wręczono nagrody wychowawcze za szczególną pracę nad sobą, zasługi na rzecz klasy czy szkoły. Gratulujemy Wam, Kochane Dziewczyny! Wszyscy zasłużyliśmy na wakacje! To był dobry rok! Dziękujemy!